Wat moet er gedaan worden vanwege het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Boardroom meeting

Krachtig gedragsbeheer kan het verschil maken. Als een CEO en beslist bestuursvoorzitter onder andere een messcherp niveau met vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, willen zij eerder “wolken betreffende de horizon” eerder plus meer openlijk met mekaar delen en samenwerken om prestatievermindering te voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig en constructief kunnen uitkomen, maar op een gezonde, sceptische en uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, word betere beslissingen genomen in uw langetermijnbelangen met de organisatie. Er zijn een aantal strategieën die een organisatie kan bedienen om het gedrag van bestuurders als individu en als collectief te verbeteren. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Heel vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze zagen naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens de nominatieproces board software plus proberen hun karakter vorm te geven zodra een directeur is benoemd. Beslist bestuurder karaf zeer bekwaam zijn boven een soort competentie toch toch arm van karakter en gedrag. En het is erg mogelijk om een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om te trainen voordat karakter zodra iemand al op jouw bord zit.
  • Zorg voordat een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in het benoemingsproces zou vergemakkelijken. Dit houdt in dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden geven van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, buiten specifieke gegevens over het rollen en verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor dat gedrag en karakter percentage uitmaken van het jaarlijkse evaluatieproces. Het meeste besturen ondergaan tegenwoordig een jaarlijks evaluatieproces. Door vragen in de evaluatie te plaatsen betreffende het gedrag van het directie, relaties en aspecten van het karakter, zal dit beslist licht schijnen op die problemen in uw directiekamer en beslist mechanisme verlenen om een dialoog bij te starten over hoe ze op te lossen.
  • Zorg dat een sector van u trainingsbudget betreffende het bord besteed werd aan soft skills – niet louter aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over de gedragsverwachtingen van het bestuursmandaat. Dit houdt onder langduriger in datgene deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal beslist optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om de karakter en het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders erbij bepalen. Daarginds is een aantal van dit soort tools beschikbaar met de markt. (Zie hier beneden: wat bestaan enkele hulpmiddelen plus middelen dat borden beheersen helpen de gedrag met de directie te herzien? )

board management software

Wij willen stuk voor stuk naar beslist bestuursvergadering vertrekken waar dezelfde groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar bij constructieve manieren uitdaagt vanwege beslissingen goed te keuren voor de welzijn van de organisatie. Het bord is een team plus bestaat net als allemaal andere uit individuen met hun bijzonder stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zullen dit waarnemen en ernaar streven het beste eruit elk bestuurslid naar voren te halen. Er kunnen ook momenten zijn dat ze conflicten of slecht gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. We hebben een paar tips gegeven over hoe om erbij gaan aan bepaalde specifieke gedragingen dat u bij bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Een van het beste manieren om juist gedrag betreffende te moedigen is sinds een gedragscode te hebben voor bestuursleden waar ieder zich aanmeldt. Het gebruik van beslist gedragscode deze is afgestemd op de waarden betreffende de organisatie helpt het toon met de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van het organisatie bij een positieve manier.

Leave a Reply